09 Mart 2019

Kendimize soralım:

Biz bu dünyaya nefsânî gayelerle iyi bir diploma sahibi olmak, yüksek bir makam-mevkî elde etmek, mal ve servet biriktirmek için mi gönderildik? Yoksa hayatın akışı içinde birer vâsıta olması gereken bu basamakları gâye hâline getirme gafletine mi sürüklendik?!.