09 Kasım 2019

Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimiz (s.a.v.) yanık bir karınca yuvası görmüştü. Bu hâl, O’nun rakik kalbini dehşete sevk etti. Büyük bir teessürle şöyle buyurdu:

“Kim yaktı bunu?! Ateşle azap vermek sadece ateşin Rabbine mahsustur.” (Bkz. Ebû Dâvud, Cihâd, 112/2675)