09 Haziran 2019

Ramazân-ı Şerîf’ten gerçek mânâda istifadenin delîli; Ramazan ayından sonraki hâlimizin, öncesine göre, rızâ-yı ilâhîye daha muvâfık olmasıdır.

Bu itibarla, Ramazan ayında kazandığımız mânevî kıymetleri sonrasında da kaybetmeyelim:

–Sıhhat ve şartlarımız elverdiği takdirde, kamerî ayların on üç, on dört, on beşinci günleriyle, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutarak, bu ibadetin gönül feyzinden gücümüz nisbetinde istifadeye devam edelim.

–Orucun telkin ettiği merhamet, şefkat, diğergâmlık, cömertlik ve fedakârlığı, hiçbir zaman silinmeyecek şekilde şahsiyetimize nakşedelim.

–Sahur alışkanlığını, ömürlük bir seher ve teheccüd disiplinine dönüştürelim.

–Okuduğumuz mukâbeleleri, hatimleri, Kur’ân ile ünsiyeti, her günümüze teşmil etmeye gayret gösterelim.