08 Ocak 2019

Mevlânâ Hazretleri der ki:

“Yer, gökyüzüyle düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü hâle gelir.”

İnsan kime muhtaç olduğunu iyi bilmeli, oradan yardım talep etmeli.

İnsan ilâhî mesajları okur ve onları dinler ise, aklını vahyin muhtevâsında çalıştırırsa, en güzel tefekküre nâil olur. Bu hâl de kalbin terakkîsine bağlıdır.