08 Ocak 2019

Kur’ân-ı Kerîm’in istediği cihad; mü’minlerin canlarıyla, mallarıyla ve bütün imkânlarıyla, Allah yolunda gayret etmeleridir. İslâm’ın istikbâli için kendini mes’ûl görmektir. Dünyanın her tarafına ulaşarak hidâyetlere vesîle olmaktır.