08 Kasım 2019

Allah Teâlâ, Sevgili Rasûl’ünü, bütün insanlığa bir “üsve-i hasene”, yani en mükemmel bir örnek olmak üzere yaratmış ve ihsan etmiştir.

Bundan dolayıdır ki, O’nu insan topluluğu içinde acziyet bakımından en altta bulunan “yetim çocukluk”tan başlatarak, hayatın bütün kademelerinden geçirip kudret ve salâhiyet bakımından en üst noktaya, yani peygamberlik ve devlet reisliğine kadar yükseltmiştir.

Tâ ki, beşerî kademelenmenin herhangi bir noktasında bulunanlar, O’ndan kendileri için en mükemmel fiilî davranışları örnek alıp kendi istîdat ve iktidarları nisbetinde gerçekleştirmeye meyledebilsinler.