08 Kasım 2019

Fahr-i Kâinat Efendimiz daima ümmeti için yaşadı. Kabrinde dahî ümmeti için istiğfâr edeceğini bildirdi. Şöyle buyurdu:

“Ben, İsrâfil Sûr’a üfürünceye kadar kabrimde; «ümmetî, ümmetî…» diyeceğim.” (Bkz. Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, XIV, 414)