08 Eylül 2019

Kur’ân-ı Kerîm’de buyrulur:

“Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecek, kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.” (ez-Zilzâl, 7-8)

Zerreler dahî hesaba gelecek. O hâlde en küçük bir hatâdan bile büyük bir titizlikle sakınmalıyız.