07 Ocak 2020

Şanlı tarihimizde, müslümanların tevzî ettiği şefkat ve merhametten, İspanya yahudîleri bile istifade etmişti. Katolik zulmünden kaçan yahudîleri; Kaptan-ı Deryâ Barbaros Hayreddin Paşa, gemilerle kurtardı. İstanbul’a getirdi. İstanbul halkı da onlar zulmün pençesinden kurtulup geldiği için kendilerine kucak açtılar;

“–Bunlar bizim insanlıktaki eşimizdir.” dediler. “–Bunlar mazlumdur.” dediler ve imkânlarını onlarla paylaştılar. Nice hidâyetlere vesîle oldular.

Düşünmeliyiz ki bizler, İspanyaʼda katoliklerin katliâmından kaçarak müslümanların merhametine sığınan bu yahudîlere, Yaratanʼdan ötürü yaratılanlara şefkat düstûruyla kapısını açmış, ekmeğini bölüşmüş bir ecdâdın torunlarıyız.

O hâlde bugün vatanımıza sığınan Sûriyeli mültecîlere de sahip çıkmamız, hem bir din kardeşliği vazifemiz, hem de bir insanlık borcumuzdur.