07 Ocak 2019

Kur’ân-ı Kerîm; kendisini huşû ve huzur ile okuyup tatbik edenler için, kabir karanlıklarında nur, Mahkeme-i Kübrâ’da şefaatçi, Mîzan’da ağır gelen bir sevap ve Sırat’ta imdâd-ı ilâhîdir.