07 Mayıs 2018

Duâ tekrarlandıkça derûnî duyuşlar olarak mü’minin rûhuna nakşolur, şahsiyetine karışıp onun bir husûsiyeti hâline gelir. Bu sebepledir ki yüksek ruhlar, sürekli Cenâb-ı Hakk’a duâ ve ilticâ hâlinde yaşarlar.