07 Kasım 2019

Bir anne-babanın evlâdına verebileceği en mühim tahsil, Allâh’a kul olabilme tahsilidir. Bu ise kısa bir tahsil değildir. Rasûlullah Efendimiz ashâbına bu tahsili 23 senede yaşayıp yaşatarak tamamlattı. Evlâdına bu tahsili verebilen anne-babalar, ömürlük bir teşekküre lâyıktır.