07 Kasım 2018

Zikir; kuru kuruya bir tekrar faaliyetinden ibaret değildir. Bilâkis kâmil mânâda bir zikir, Hakk’ın azametini tefekkür ederek, ilâhî kudret akışları karşısında duygulanarak, gönlü Allahʼtan uzaklaştıran her şeyden arınarak, Allah ile kalben beraberliği temin etmektir.