05 Şubat 2019

Nasıl ki ibadetlerde kalp ve beden âhengi gerekli ise, tevbe de daha ziyâde kalbî bir ameldir. Nitekim hadîs-i şerîfte tevbe şöyle târif buyrulmuştur:

“Günahtan (samimî bir) pişmanlık duymak, tevbedir.” (İbn-i Hanbel, I, 423)