05 Ocak 2020

Tasavvufî terbiyenin ilk dersi incitmemek, son dersi de incinmemektir. İncitmemek, bir noktada insanın elindedir. Lâkin incinmemek zordur. Zira kalpte irâde yoktur. Dolayısıyla mâruz kalınan haksızlıklara karşı kalpten gelen şikâyeti susturabilmek, ancak yüksek ruhların kârıdır.