02 Kasım 2016

Câfer-i Sâdık Hazretleri’ne:

“‒Bize ne hâl oldu ki duâ ediyoruz, fakat duâmız kabûl edilmiyor?” diye sorulmuştu. Şu cevâbı verdi:

“‒Çünkü siz, tanımadığınız bir Zâtʼa duâ ediyorsunuz!”

Yani siz, makbûl bir kulluktan uzak kalıyor, takvâ sahibi olamıyor, Rabbimiz’in “çokça zikretme” emrine uymuyor, hâl ve yaşayışınızla Oʼnu lâyıkıyla tanımıyor, mârifetullâhʼa eremiyorsunuz. Böyle boş bir kalp ile duâ ettiğiniz için de duânız kabûl edilmiyor…