02 Ekim 2017

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; “namaz, gözümün nûru kılındı” buyurmuşlardır. Evlâtlarımızın da “göz nûru” olmasını dilemek, Cenâb-ı Hakk’ın biz mü’minlere Kur’ânî bir telkînidir. O hâlde evlâtlarımıza namazın ehemmiyetini öğretmeli ve onlara feyz ve rûhâniyet dolu bir namaz terbiyesi vermeliyiz ki onlar da bizlere bir göz aydınlığı, yüz aklığı ve sadaka-i câriye olsunlar. Aksi hâlde yarın ıssız bir kabirde, sadaka-i câriyelerden mahrum ve perişan bir hâlde kalmaktan kurtulamayız.