02 Aralık 2019

Fırsat eldeyken Allâh’a ve Rasûl’üne tam bir ittibâ gayretine girmek elzemdir. Zira âhirette Cehennem azâbını tadan kâfirler gibi pişmanlıkla;

“Eyvah bize! Keşke Allâh’a itaat etseydik, Peygamber’e itaat etseydik” (el-Ahzâb, 66) diye hayıflanmanın hiçbir faydası olmayacaktır…