01 Temmuz 2018

Bu dünya imtihanında şeytanın, mallarımıza ve evlâtlarımıza ortak olmaya çalışacağı bildirilmekte. (Bkz. el-İsrâ, 64)

Eğer evlâtlarımızı Kur’ân ve Sünnet muhtevâsında yetiştirebilirsek, hem dünyada onları istikâmette görmenin huzur ve sürûrunu yaşarız, hem kabrimizde bizlere sadaka-yı câriye olurlar, hem de âhirette -inşâallah- muhteşem Cennetlerde onlarla beraber olmanın sevincine nâil oluruz.