01 Aralık 2019

Allâh’a ve Rasûl’üne teslîmiyet göstermeyip Kur’ân ve Sünnet’i kendi nâkıs aklının süzgecinden geçirmeye kalkmak, aklına yatanı kabul edip işine gelmeyeni reddetmek, gerçek bir mü’minin kulluk edebiyle aslâ bağdaşmaz. Böyle bir haddini bilmezliğe düşmekten îkaz sadedinde, Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Ey îmân edenler! Allâh’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin (ki) amellerinizi boşa çıkarmayın!” (Muhammed, 33)