01 Aralık 2019

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’i ne kadar sevdiğimizin göstergesi, O’nun emânetlerine ne kadar sahip çıkabildiğimizdir. Hayatımız Kur’ân ve Sünnet istikâmetinde mi, evlâtlarımızı Kur’ân ve Sünnet kültürüyle yetiştirebiliyor muyuz? Kendimizi toplumun akışından mes’ûl görüyor muyuz?